Asset 6
Asset 7
Asset 8
Asset 9

中心地址

旗艦店

旺角彌敦道 700 號 21 樓全層

T: +852 2331 8160

星期一至五 : 09 : 00 – 21 : 00
星期六 : 09 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

中環雲咸街 8 號 8 樓

T: +852 2147 3838

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

香港

中環皇后大道中 139 號 The L‘ Place 22 樓

T: +852 2470 1062

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

銅鑼灣世貿中心 20 樓 2004 室

T: +852 2881 5700

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

旺角彌敦道 700 號 21 樓全層

T: +852 2331 8160

星期一至五 : 09 : 00 – 21 : 00
星期六 : 09 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

九龍

旺角新世紀廣場寫字樓 1 座 6 樓全層

T: +852 2264 3112

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

荃灣千色匯 1 期 20 樓 2008 室

T: +852 2940 6766

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

新界

屯門柏麗廣場 27 樓 07 室

T: +852 2673 1663

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

元朗大馬路 123 號開心廣場 5 樓全層

T: +852 2416 7200

星期一至五 : 12 : 00 – 21 : 00
星期六 : 10 : 00 – 19 : 00  星期日 : 休息

中文地址

旗艦店

旺角彌敦道 700 號 21 樓全層
電話 : +852 2331 8160
星期一至五 : 09:00 – 21:00
星期六 : 09:00 – 19:00  星期日 : 休息

香港

中環雲咸街 8 號 8 樓
電話 : +852 2147 3838
星期一至五 : 12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

中環皇后大道中 139 號 The L’ Place 22 樓全層

電話 : +852 2470 1062
星期一至五 :  12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

銅鑼灣世貿中心 20 樓 2004 室
電話 : +852 2881 5700
星期一至五 : 12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

九龍

旺角彌敦道 700 號 21 樓全層
電話 : +852 2331 8160
星期一至五 : 09:00 – 21:00
星期六 : 09:00 – 19:00  星期日 : 休息

旺角新世紀廣場寫字樓 1 座 6 樓
電話 : +852 2264 3112
星期一至五 : 12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

新界

荃灣千色匯 1 期 20 樓 2008 室
電話 : +852 2940 6766
星期一至五 : 12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

屯門柏麗廣場 27 樓 07 室
電話 : +852 2673 1663
星期一至五 : 12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

元朗大馬路 123 號開心廣場 5 樓全層
電話 : +852 2416 7200
星期一至五 : 12:00 – 21:00
星期六 : 10:00 – 19:00  星期日 : 休息

© 康橋醫學集團版權所有。如有任何對本網站的意見,請按 這裡 與我們聯絡。